Partners

Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal

Onze eerste belevenisfietsroute maakte deel uit van de eerste Beleefweek georganiseerd door het park.

Vanaf april 2023 hebben we samen een leuk nieuw project: ESCAPE THE CLASSROOM!

Wil jij met groep 3 en/of 4 van jouw school deze escape room bezoeken? Dan moet je helaas nog even wachten. Maar binnenkort kun je boeken via de website van het park.

Houd onze FB pagina in de gaten voor het laatste nieuws. 


Stichting Samen voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

Deze route is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Stichting Sámen voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug dat is opgebouwd via bijdragen van Support for Nature.

Salland Boert en Eet Bewust deelnemer

Salland Boert en Eet Bewust

Heidi en Nandine zijn beiden deelnemers van Salland Boert en Eet Bewust.

Salland Boert en Eet Bewust verbindt boeren met de samenleving. De deelnemende boeren gaan graag de dialoog aan met hun omgeving en willen belangstellenden inzicht bieden in hun bedrijfsvoering.

Door met elkaar in gesprek te komen, ontstaat er meer wederzijds begrip. Dat is de kracht van Salland Boert en Eet Bewust!

Planet Proof melk

On the way to Planet Proof

Onze bedrijven leveren Planet Proof melk.
Om onder het keurmerk te kunnen leveren spannen wij ons in op drie gebieden: dier, natuur en klimaat. 

We zorgen voor:

  • veel aandacht voor gezondheid en welzijn van koe en kalf;
  • veel weidegang
  • vermindering van uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door groene stroom;
  • het verder sluiten van de kringloop
  • natuur- en landschapsbeheer op en rond het erf.